Djævelens ånd og tidens ånd

»EXODUS-møder – til vækkelse og fornyelse« - er møder der primært henvender sig til troens folk. Vi ønsker at sætte fornyet fokus på vækkelsesforkyndelse.

Én ting der kendetegner vækkelsesforkyndelse er: Viljen til klarhed, fordi troen lever af klarhed!
Herunder henviser vi til en artikel af bibelskolelærer Mikkel Vigilius: ”Djævelens ånd og tidens ånd”.

Mikkel viser med en uhyggelig aktualitet at den tid, vi lever i, i høj grad er præget af djævelens ånd.
Det er en ånd, som synges ind i mange (jeres?) hjem gennem radioer, internettet og mobiltelefoner.

Men viljen til klarhed når også frem til vores eget hjerte: ”Som kristne har vi det samme kødelige, selviske og syndige sind til alle tider og i alle kulturer. Vi har et sind, som med glæde lytter til djævelens forkyndelse om at sætte os selv i centrum.

Vores eneste værn mod vores egen syndige ånd, tidens ånd og djævlens ånd, er: Guds ord! - som afslører synden i hjertet og herliggør min Frelser og Forløser, Jesus Kristus!

 

Artiklen "Djævelens ånd og tidens ånd" kan hentes her

 

Læs mere om EXODUS-møder her